พระภูมิประจำวัด
image

ตำแหน่งที่ตั้ง :   อยู่ทางทิศตะวันอออกเฉียงเหนือ  บริเวณด้านหน้าอุโบสถ ริมคลองบางปิ้ง

                         ภายในประดิษฐานองค์ พระเทวเถร ( พระภูมิประจำวัดวาอาราม )

                         หัตถ์ขวาทรงปฏัก หัตถ์ซ้ายทรงวางไว้ข้างองค์

เดิม  ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือ บริเวณด้านหลังอุโบสถ ติดกับลำรางสาธารณะ

แต่ด้วยการพัฒนาลำรางสาธารณะของทางทางภาครัฐ ประกอบกับการปรับปรุงภูมิทัศน์

เพื่อให้สะดวกกับการสันจรของประชาชน

จึงได้ทำการประกอบพิธีอัญเชิญเพิ่มนำมาประดิษฐานยังตำแหน่งในปัจจุบัน

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พรามหณ์ประกอบพิธีโดย อาจารย์อุดม ยิ้มรูปเล็ก

image

หมวดหมู่สินค้า

Title Menu

Powered by MakeWebEasy.com